ประโยชน์ของการเลือก “ของเล่นเด็ก 2 ขวบ” ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

ประโยชน์ของการเลือก “ของเล่นเด็ก 2 ขวบ” ที่เหมาะสมกับช่วงวัย post thumbnail image

เด็กวัย 2 ขวบเป็นวัยที่ชอบการสำรวจและเรียนรู้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีพัฒนาการมากกว่าวัยเตาะแตะ คุณแม่ควรเสริมสร้างพัฒนาการด้วยของเล่นเด็ก 2 ขวบที่เหมาะสม เพราะจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ก่อนจะเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลอีกด้วย ซึ่งประโยชน์อื่น ๆ ของการเลือกซื้อของเล่นให้ลูกน้อยของคุณจะมีอะไรอีกบ้าง? เรารวบรวมมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลย! 

ประโยชน์ของการเล่นของเล่นเด็ก 2 ขวบที่เหมาะกับวัย 

ของเล่นเด็ก 2 ขวบจะมีประโยชน์มากที่สุด หากคุณแม่เลือกได้เหมาะสมกับวัยของลูก โดยเฉพาะของเล่นเสริมพัฒนาการ เพราะพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน ไปดูกันเลยว่าการเลือกของเล่นอย่างเหมาะสม จะมีประโยชน์เป็นอย่างไรบ้าง? 

  • ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของลูกได้ดี 
  • ช่วยให้ลูกมีสติปัญญาที่ดีมากกว่าเดิม 
  • ช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่กว้างขึ้น 
  • ช่วยให้ลูกปลอดภัยจากของเล่นที่เป็นอันตรายได้มากขึ้น 

ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ควรเป็นแบบไหน? 

หากคุณแม่มือใหม่คนไหนที่มองภาพไม่ออกว่า ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ที่เหมาะสมจะต้องเป็นแบบไหน หรือมีอะไรบ้าง? เราได้รวบรวม “ตัวอย่างของเล่น” มาให้คุณแม่ได้นำไปประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อของเล่นให้ลูกแล้ว แต่จะมีอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย! 

  • ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา เช่น บล็อกใส่หลักรูปทรงเรขาคณิต โดนัทใส่หลักเรียนรู้เรื่องสี เพื่อฝึกการสังเกตและเรียนรู้สี/รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ รวมถึงหนังสือภาพที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
  • ของเล่นฝึกภาษา เช่น บัตรภาพ flash card, โมเดลสัตว์ ผัก-ผลไม้, หนังสือนิทาน, Tom Cat 
  • ของเล่นที่มีเชือกลากจูง ฝึกการทรงตัวเดิน เช่น ระนาด, รถ, สุนัข 
  • ของเล่นบล็อกเรียงซ้อน เช่น ถ้วยเรียงซ้อน, บล็อกผ้า, ลูกเต๋านุ่มนิ่ม 
  • อุปกรณ์ขีดเขียน เช่น กระดานน้ำ, กระดานเขียนลบ, สีเทียนเด็กเล็ก 

จะเห็นได้ว่าการเลือกซื้อของเล่นให้ลูกสักชิ้นตามช่วงวัยที่เหมาะสม นับเป็นการเลือกซื้อที่ให้ประโยชน์กับลูกน้อยได้ในหลาย ๆ ด้าน เพราะนอกจากของเล่นเด็ก 2 ขวบ จะให้ความบันเทิงได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังจะต้องเสริมสร้างพัฒนาการและมีความปลอดภัยต่อเด็ก ๆ ด้วย โดยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยให้ได้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีความปลอดภัย และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของของเล่นจะต้องไม่ชิ้นเล็กมากจนเกินไป เพราะถ้าหากลูกน้อยของคุณหยิบเข้าปากแล้วกลืนเข้าไปแล้วล่ะก็ รับรองว่าเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับส่วนนี้เป็นอย่างมาก