Day: May 22, 2022

เครื่อง dehumidifier

เครื่อง dehumidifier คืออะไร คุณสมบัติแบบไหนที่คุ้มค่าเครื่อง dehumidifier คืออะไร คุณสมบัติแบบไหนที่คุ้มค่า

เครื่อง dehumidifier คือ เครื่องลดความชื้นหรือเครื่องดูดความชื้น ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุที่เครื่องลดความชื้นเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะประเทศไทยของเรามีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ต่อไป ค่านี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ความชื้นในอากาศที่สูงมักตามมาด้วยปัญหาเชื้อรา สนิม รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่อุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตร ฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการเกิดเชื้อรา รวมถึงป้องกันเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กไม่ให้เกิดสนิมได้ง่าย ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเครื่อง dehumidifier