Tag: ประกันรถยนต์ 2+

ประกันรถยนต์ 2+

ความคุ้มครองแบบซ่อมอู่ กับซ่อมห้าง เลือกแบบไหนดีนะ?ความคุ้มครองแบบซ่อมอู่ กับซ่อมห้าง เลือกแบบไหนดีนะ?

สำหรับผู้ขับขี่ที่เลือกรับความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ จากประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+  หรือประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่มอบความดูแลที่ค่อนข้างครอบคลุมความเสียหายในหลาย ๆ กรณี จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจในการขับขี่ได้มากกว่าเดิม แต่บนท้องถนนก็มีคนหลายรูปแบบ มีนิสัยการขับขี่ที่ไม่เหมือนกัน หรือในบางครั้งคราว อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวรถยนต์ ยังไม่รวมไปถึงในกรณีที่รถยนต์เสื่อมสภาพและต้องการการดูแลซ่อมแซมจากช่างผู้เชี่ยวชาญในอู่ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยเลย แต่ถ้ามีความคุ้มครองในการซ่อมจากประกันภัยรถยนต์ช่วยดูแลอยู่ ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงินในส่วนนี้ไปได้ ซ่อมอู่ vs ซ่อมห้าง เลือกแบบไหนดีนะ? โดยความคุ้มครองด้านการซ่อมรถจากประกันภัยรถยนต์นั้น จะมีทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมห้าง